Andara Care

Andara Care arbetar med vårdbemanning för sjukhus, vårdcentraler, kommuner, elevhälsan och privata verksamheter.

Andara Care

Andara Care arbetar med vårdbemanning för sjukhus, vårdcentraler, kommuner, elevhälsan och privata verksamheter. Andara Care tillsätter kompetenta medarbetare i form av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, arbets- och fysioterapeuter och psykologer.

Klicka här för att komma till Andara Cares hemsida