Andara Group Personalomställning

Andara Group erbjuder arbetsgivare hjälp med att hitta nya arbeten för varslad eller uppsagd personal

Hemsidan » Om Oss » Personalomställning

Kort beskrivning av Andara Groups Personalomställning

Andara Group erbjuder arbetsgivare hjälp med att hitta nya arbeten för varslad eller uppsagd personal. Inte sällan händer det att när en viss bransch tvingas till neddragningar så uppstår behov hos andra företag och branscher och det är bl a där som Andara Group kan hjälpa till.

Andara Group erbjuder tjänster direkt till företag som varslar personal eller som är under omorganisation. Över tre miljoner svenskar omfattas av något av de sju trygghetsråden, som är samlingsnamnet för de kollektivavtalsstiftelser som administrerar omställningsavtalen.

Omställningsprocessen för individen innefattar i regel fem faser, från den inledande informationen till den avslutande kontakten. Däremellan kan individen behöva utveckla både synen på sig själv och på sina mål. Individen aktiveras också i jobbsökandet i olika steg.

Motiverande samtal och stöd gör att detta blir av och blir bättre. Chock, nedstämdhet och passivitet är inte ovanliga reaktioner på arbetslöshet och uppsägning. Stöd i att aktivt arbeta med nya möjligheter hjälper och förkortar tiden i arbetslöshet.

Arbetsgivare erbjuds rådgivning när de ska genomföra neddragningar och omorganisationer. Att göra en kompetensinventering av befintliga medarbetare kan också bidra till ett bättre omställningsresultat för alla inblandade.

Andara Group erbjuder personalomställning inom ekonomi, lön, HR, kontor & administration, order & logistik m fl yrkesområden.

Andara Groups omställningstjänster

Ja tack - jag vill veta mera om Andara Groups omställningstjänster​